Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete spoločnosti Technolim, spol. s r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 36 518 999 (ďalej len spoločnosť „Technolim, spol. s r.o.“) v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov uvedených vo formulári po celú dobu existencie webovej stránky, a to na nasledujúci účel:

  1. Zasielanie ponúk tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou Technolim, spol. s r.o. alebo jej obchodnými partnermi a vykonávanie marketingových prieskumov

Spoločnosť Technolim, spol. s r.o. týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

Poučenie:

  1. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločno