Riešenia pre mäsovýrobu.

Naša spoločnosť ponúka komplexné riešenia pre mäsiarov a potravinársky priemysel.

Naše produkty

Šípka dole

O Spoločnosti

Firma Technolim bola založená v marci 1997. Predmetom činnosti spoločnosti je nákup a predaj technologických prípravkov, obalových materiálov a pomocných súčastí­ použí­vaných v mäsovej výrobe, ako klipsy, očká a špagáty na viazanie.

Naše produkty

Každý mäsiar si u nás vyberie

Koreniny

Prírodné korenie a Koreniny

V V roku 1997 naša spoločnosť začala dovozom technologických prípravkov a koreninových zmesí nemeckej výroby.

Z hladiska dopytu a potreby rozšírenia sortimentu tradičných a typických výrobkov so zameraním na Slovenský trh sme v roku 2000 rozšírili našu činnosť o obchodnej aj na výrobnú spoločnosť. Spravili sme miešareň šunkových technologických prípravkov a koreninových zmesí. Túto neustále modernizujeme, rozširujeme a zvyšujeme kapacitu.

Po krátkej dobe prevádzky sme zaviedli Food Safety managnent standard HACCP a už niekoľko rokov máme certifikát ISO 22000 s pravidelným auditom.

certifikat-sk 2015

certifikat-sk